16/EL/2018

Tytuł: Organizacja Święta Wiatru w Łęczu – Wiosce Wiatru i Podcieni

Realizator: Miłośnicy Wiatru w Łęczu – Wiosce Wiatru i Podcieni

Wnioskodawca: Polska Izba Dziedzictwa Kulturowego

Wartość projektu: 6 040,00

Kwota dotacji: 4 800,00

Opis projektu: Łęcze-Wioska Wiatru i Podcieni należy do Partnerstwa Miejscowości Tematycznych Miejsca z Duszą. Swój temat przewodni zawdzięcza m.in. wiejącym tu silnym wiatrom oraz zabytkowemu wiatrakowi.

W ramach zadania zrealizowano pierwsze z corocznych wydarzeń-Święto Wiatru.

Odbył się pokaz profesjonalnego puszczania latawców, warsztaty tworzenia latawców,

balonów, a także jarmark i inne aktywności związane z wiatrem, wiatrakami i wietrznymi atrybutami Łęcza-warsztaty wykonywania wiatraków z różnych surowców, m.in drewna.

Z wydarzenia stworzono fotoreportaż oraz film promujący wieś i Święto Wiatru.

 

 

 

NR 23/DM/2018

Tytuł: Smaki dzieciństwa – wiejska tradycja wspólnego kiszenia kapusty

Realizator: Smakosze tradycji

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi „Oleśno – wieś z pomysłem”

Wartość projektu: 5 150,00 PLN

Kwota dotacji: 4 250,00 PLN

Cel projektu: aktywne i trwałe zaangażowanie obywateli wsi Oleśno w życie publiczne i działania integrujące całe rodziny.

20 października 2018 roku mieszkańcy Oleśna i przyjaciele zebrali sie przy wspólnym kiszeniu kapusty. Z wielkim zapałem zabrano się za czyszczenie, ważenie i szatkowanej kapusty. Przygotowywano marchew i sól. Deptano w beczkach kapustę, raczono się gorącym kapuśniakiem, kiełbaską z grilla i nalewką z rajskich jabłek. 

Dowcipom i zabawie nie było końca. Cztery pokolenia przyjemnie i pożytecznie spędziły ze sobą czas.

Na końcu nastąpił podział dobra. Umówiono się na wspólne gotowanie potraw z zakiszonej kapusty :) 

   

 

 

12/EL/2018

 

Tytuł: Miejsce spotkań w Babiej Dolinie

 

Realizator: Babia Dolina z inicjatywą

 

Wnioskodawca: FUNDACJA „Teraz My”

 

Wartość projektu: 6 750,00

 

Kwota dotacji: 5 000,00

 

Cel projektu: Dzięki zaangażowaniu aktywnych mieszkanek Babiej Doliny w Sąpach oraz otrzymaniu dofinansowania FIO WML powstało miejsce spotkań i integracji mieszkańców wsi Sąpy. W ramach projektu "Babia Dolina z inicjatywą" mieszkańcy zagospodarowali teren przy stawie wiejskim, na którym ustawiono dwie wiaty ze stołami i ławkami, huśtawkę i stworzono miejsce na ognisko z 4 ławkami. Na zakończenie projektu odbyły się warsztaty z budowy karmników dla ptaków.

 

 

14/EL/2018

Tytuł: ŻYJMY ZDROWO I KOLOROWO

Realizator: „Bielnikowo”

Wnioskodawca: Janów-Drużno-Truso

Wartość projektu: 6 095,00

Kwota dotacji: 4 434,99

Opis projektu: Projekt zakładał urozmaicenie placu zabaw poprzez ustawienie betonowego stołu do gry w ping-ponga. Niewielkim kosztem stworzono miejsce idealne do aktywnego spędzania wolnego czasu z przyjaciółmi, do integracji społeczności Bielnika Drugiego i okolic, relaksu oraz dobrej zabawy. Ma również na celu zapewnienie atrakcyjności spędzania czasu przez dzieci i młodzież na grach w zespołach na świeżym powietrzu. Realizacja projektu ma pozytywny wpływ na mieszkańców wsi. Dodatkowo mamy możliwość wspólnego spędzenia czasu co wpływa pozytywnie na integrację międzypokoleniową.

     

 

 

7/EL/2018

 

Tytuł: Rewitalizacja terenu wokół stawu

Realizator: AKTYWNE BORZYNOWO

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Borzynowie

Wartość projektu: 7 829,00

Kwota dotacji: 4 900,00

Opis projektu: Projekt miał na celu poprawę wizerunku wsi poprzez zagospodarowanie miejsca w celu wspólnego spędzania wolnego czasu przez mieszkańców, w tym seniorów. Na skutek realizacji projektu nastąpiła poprawa estetyki, dotąd niedostatecznie zagospodarowanego terenu wokół stawu, stworzenie zacisznego miejsca do spędzenia wolnego czasu, zaspokojenie dobra wspólnego.

  

 

9/EL/2018

 

Tytuł: MAGIA GIER PLANSZOWYCH

Realizator: AKTYWNE WARSZEWO

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Sąpy

Wartość projektu: 6 900,00

Kwota dotacji: 5 000,00

Opis projektu: W miejscowości Warszewo Mieszkańcy pozyskali środki zewnętrzne na realizację zadania Magia Gier Planszowych. W ramach projektu odbył się cykl spotkań edukacyjnych z grami planszowymi. Dzięki dotacji z programu FIO WML III zakupiono gry planszowe oraz wyposażono świetlicę wiejską w regały, stoły i krzesła oraz wieszak na ubrania.

 

 

17/EL/2018

 

Tytuł: Działaj z nami

Realizator: Razem można więcej

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Gronowie Elbląskim

Wartość projektu: 3 530,00

Kwota dotacji: 2 900,00

Opis projektu: Nieformalna grupa "Działaj z nami" została założona w celu aktywizowania mieszkańców Gminy Gronowo Elbląskie. Głównym aspektem projektu jest wyszkolenie członków "Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej" w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zdobytą wiedzę młodzież przekaże poprzez pokazy w placówkach oświatowych na terenie Gminy Gronowo Elbląskie.

Wartością dodaną projektu będzie stworzenie pozytywnych wzorców do naśladowania dla najmłodszych. Poprzez wspólną zabawę poprawi się integracja społeczności naszej gminy, która będzie miała miejsce na festynie kończącym projekt.

  

 

1/EL/2018

 

Tytuł: Pomagamy i nie marnujemy

 

Młode organizacja pozarządowa: STOWARZYSZENIE PAJDKA

 

Wartość projektu: 5 778,89

 

Kwota dotacji: 4 478,89

 

Opis projektu: Stowarzyszenie Pajdka, które jest młodą organizacją założoną w celu wspierania osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym pozyskało niezbędny sprzęt biurowy - komputer z oprogramowaniem i drukarką, który umożliwi prowadzenie niezbędnej dokumentacji biurowej i magazynowej oraz księgowej, a także dostęp do internetu. Stowarzyszenie w ramach projektu opracowało również plan rozwoju i dalszych działań w oparciu o wyznaczone cele statutowe.

 

Tytuł projektu: Wspomnień czas
Okres realizacji: 01.08.2017-30.11.2017
Realizator: Grupa nieformalna „Młodzieżówka”
Kwota dofinansowania: 3.500,00 zł

Projekt pn. "Wspomnień czas" został zrealizowany przez grupę nieformalną "Młodzieżówka" przy wsparciu Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Dobrym Mieście. Dzięki zaangażowaniu dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Barcikowie oraz Stowarzyszenia "Kresowiacy" został spełniony cel zakładający spotkanie międzypokoleniowe, dzięki któremu pielęgnowane jest dziedzictwo kulturowe poprzez zapoznanie się z historią miasta oraz poszerzenie informacji na jego temat. Dzięki projektowi dzieci i młodzież rozbudziły zainteresowanie historią międzywojenną, promowały postawy prospołeczne poprzez obcowanie z osobami starszymi czy też z rodzinami osób, których wspomnienia zostały przeczytane przez profesjonalnych aktorów. Dzięki działaniom mieliśmy okazję pobudzić rozwój innowacyjnego myślenia społeczności lokalnej poprzez nowe formy działań historyczno-kulturalnych. Młodzież i dzieci pomogli stworzyć dwa albumy: jeden ze zdjęciami - odbitkami z okresu powojennego przedstawiające Dobre Miasto i okolice, natomiast drugi z wybranymi i spisanymi wspomnieniami osób, które są z Dobrego Miasta i okolic. Wspomnienia, zdjęcia oraz przedmioty na tymczasową wystawę udało się zdobyć dzięki uprzejmości Grupy Historycznej Guttstadt, dzieci ze szkoły w Barcikowie oraz Stowarzyszenia "Kresowiacy". Efektem projektu było wspólne spotkanie realizujących projekt oraz rodzin osób, które specjalnie zaprosiliśmy na inaugurację zakończenia projektu, który miał miejsce 16 listopada 2017 r. w Salonie Artystycznym CKB. W działaniu wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Barcikowie, którzy odczytali wiersz oraz fragment wspomnień wojennych z Warszawy, Zespół Szkół Rolniczych, Stowarzyszenie "Kresowiacy", Grupa Historyczna Guttstadt oraz zaproszeni goście. Członkowie Grupy ubrani byli w mundury Polskich żołnierzy, opowiadali na zadawane im pytania odnośnie wykopalisk powojennych z terenu Dobrego Miasta.

 

 

Tytuł projektu: Ginące zawody na topie
Okres realizacji: 01.06.2017-30.09.2017
Realizator: Grupa nieformalna „Tematycznie pozytywni” działająca przy Fundacji na Rzecz Wspierania Rozwoju, Kreatywności oraz Rozwoju Twórczości Dzieci, Młodzieży i Dorosłych Kreolia Kraina Kreatywności
Kwota dofinansowania: 5.000,00 zł


Cel główny projektu to inwestycja w samorozwój grupy mieszkańców 3 miejscowości gminy Świętajno: Jerutek, Kolonii oraz Spychowa poprzez poszerzenie ich horyzontów, poznanie nowych technik w zakresie tzw. zawodów ginących, osadzonych w kulturze i tradycjach regionu, poznanie nowych sposobów na zagospodarowanie czasu wolnego, a wszystko w połączeniu z pomysłem działań w ramach Szlaku Wiosek Tematycznych Dębomir.
Czerpiąc z dostępnej dla wszystkich infrastruktury w Jerutkach oraz z wiedzy osoby rzemieślnika – kamieniarza i aktora lalkarza, stworzono mieszkańcom szansę poznania sztuki wykonywania różnorodnych wytworów z zakresu sztuki kamieniarskiej oraz poznania sztuki lalkarskiej wpisującej się w lokalny krajobraz sztuki i innowacyjnych narzędzi z zakresu promocji turystycznej regionu. Symbolem zmian, jakie nastąpiły w zakresie promocji podjętych działań jest lalka Kreolina, która przy pomocy przeszkolonych w ramach projektu 2 osób przedstawia w ciekawy, innowacyjny sposób, szczególnie dla najmłodszych osób, historię regionu oraz  pamiątki regionalne charakterystyczne dla Szlaku Wiosek Tematycznych Dębomir – obrazki malowane na kamieniu. Na podsumowanie cyklu warsztatów zorganizowano Wieczornicę – koncert, w ramach, którego został przedstawiony wzór pamiątki lokalnej i lalki-Kreoliny-przewodnika po Szlaku Wiosek Tematycznych Dębomir.

 

Tytuł projektu: Kamionka edukacyjnie
Okres realizacji projektu: 08.05.2017-31.10.2017
Realizator: Grupa nieformalna „Razem w Kamionce” działająca przy Centrum Doradczym Programów Pomocowych
Kwota dofinansowania: 3.000,00 złotych
 
Projekt przede wszystkim miał na celu zatarcie granic powstałych z braku możliwości na równą edukację dzieci mieszkających na wsi w stosunku do dzieci mieszkających w mieście. Aby zrealizować cel grupa z pomocą wolontariuszy postanowiła zorganizować zajęcia/warsztaty, które pomagają w kreatywnym myśleniu. Dużym atutem, a zarazem znakiem rozpoznawczym wsi Kamionka jest "Garncarska Wioska". Miejsce, które specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z rzemiosła i pielęgnowaniu "ginących zawodów", oraz w pielęgnowaniu tradycji mazurskich. To właśnie w tym miejscu odbywały się zaplanowane warsztaty. W ramach realizacji projektu dobyły się warsztaty garncarskie (lepienie ręczne z gliny, toczenie na kole), warsztaty pamiątkarstwa (wykonywanie wieszaków na klucze ze starych desek, świec z wosku pszczelego, malowania na szkle), warsztaty edukacyjne oraz warsztaty przyrodnicze (nasadzenia kwiatów).

Tytuł projektu: I Ty możesz być aktorem – warsztaty teatralne
Okres realizacji: 18.04.2017-29.09.2017
Realizator: Grupa nieformalna nauczycielek humanistek z Zespołu Szkół w Rybnie działająca przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Gminy Rybno
Kwota dofinansowania: 3.000,00 złotych

Celem projektu było zorganizowanie warsztatów teatralnych we współpracy z Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku dla uczniów ZS w Rybnie oraz chętnych dorosłych. Za pomocą projektu rozwinięto zainteresowania i poszerzono horyzonty,  jednocześnie propagując twórcze spędzanie wolnego czasu oraz uświadomiono młodzieży, że odległość od teatrów nie jest przeszkodą w kontakcie ze sztuką. Efektem warsztatów było uczenie się od profesjonalistów, integracja międzypokoleniowa wśród wystawiających i odbiorców sztuki.
W ramach działań uczestnicy obejrzeli spektakl, pt. „Berek, czyli upiór w moherze” , który podejmuje problem wrogości, nietolerancji między grupami społecznymi, wynikającymi z nieznajomości drugiego człowieka i rodzącej się, mimo różnic, przyjaźni. Na podstawie przedstawienia aktorzy teatru przeprowadzili warsztaty z gry aktorskiej, ruchu scenicznego, emisji głosu, pracy  z własnym ciałem, wyrażania i przekazywania emocji. Wszystkie zdobyte doświadczenia zostały wykorzystane przez uczestników projektu, podczas przygotowywania własnego spektaklu teatralnego.

 

Tytuł projektu: Spotkania czwartkowe
Okres realizacji: 01.05.2017-31.10.2017
Realizator: Grupa nieformalna „Aktywni emeryci” działająca przy Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Nidzicy
Kwota dofinansowania: 3.400,00 zł

Głównym celem projektu było zwiększenie aktywności osób starszych, schorowanych, rencistów, emerytów zamieszkałych na terenie Gminy Nidzica a także minimalizacja zjawiska marginalizacji i wykluczenia społecznego osób starszych i niepełnosprawnych.
W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:
- warsztaty teatralne - w czasie trwania warsztatów uczestnicy przygotowywali się do występu z okazji 20-lecia Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Grupa uczestników opracowała autorski scenariusz na potrzeby występu. Podczas trwania warsztatów teatralnych uczestnicy rozwijali swoje zainteresowania, pasje, nabywając umiejętności pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem oraz aktywnego spędzania czasu wolnego,
- warsztaty rękodzielniczo-plastyczne - podczas warsztatów uczestnicy poznawali nowe techniki zdobienia, samodzielnie projektowali i wykonywali wybrane przez siebie kwiaty i bombki ze wstążek. W czasie trwania warsztatów uczestnicy rozwijali swoje pasje i zainteresowania. Wspólnie spędzali czas, rozmawiali, dzieląc się swoimi osiągnięciami, odkrywali swoje często ukryte zdolności. W wyniku tych spotkań łatwiej dostrzegają piękno otaczającego ich świata,
- zajęcia taneczne - dzięki pracy zespołowej rozwinęły się indywidualne zdolności każdego uczestnika. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę oraz aktywność. Konieczność zapamiętania poszczególnych zmian zachodzących w układach tanecznych zmusza do uwagi, szybkiej orientacji, decyzji, wyrabia pozytywne cechy charakteru, kształci wrażliwość estetyczną,
- zajęcia kulinarne - w trakcie spotkań uczestnicy wymieniali poglądy w sprawach polskiej kuchni i zasad gotowania poszczególny potraw oraz wypieku różnych ciast. Uczestnicy wspólnie przygotowywali posiłki, które były omawiane na bieżąco - przedstawiano inne możliwości przygotowania tych potraw oraz z jakich narzędzi należy korzystać, żeby ułatwić sobie pracę przy kuchni.

 

Tytuł projektu: Gruszki na sośnie
Okres realizacji projektu: 22.05.2017-22.10.2017
Realizator: Grupa nieformalna „Embargo” działająca przy Orłowskim Centrum Aktywności Lokalnej OCAL
Kwota dofinansowania: 3.900,00 złotych

Celem projektu było wzmocnienie ruchu turystycznego i znajomości rodzimych odmian drzew owocowych. W ramach realizacji projektu kontynuowane były działania rozpoczęte w 2016 roku. W ramach działań projektowych zasadzone zostały kolejne drzewka owocowe na placu, który przylega do przepięknego kościółka w Jabłonce. W tym roku przybyło 20 nowych sadzonek gruszy. Wspólnymi siłami drzewka zostały posadzone przez mieszkańców Jabłonki, Nataci Wielkiej i Małej oraz Wikna. Sad został przyozdobiony pięknymi tabliczkami informacyjnymi na temat każdego z gatunku, wykonanymi przez dzieci ze świetlicy w Jabłonce.

 

Tytuł projektu: Mamo, Tato, zagraj ze mną.
Okres realizacji: 01.06.2017-30.09.2017
Realizator: Grupa nieformalna ‘Made in China” działająca przy Łyńskim Centrum Rozwoju AŁNA
Kwota dofinansowania: 4.000,00 złotych

Celem projektu było stworzenie nowej przestrzeni dla mieszkańców służącej do spotkań, wzmacniających więzi międzyludzkie. Projekt rozpoczęto od przygotowania ogłoszeń oraz „planszówkowego” savoir-vivre. Dzięki realizacji projektu powstało 6 plansz do gier. Podczas wspólnej pracy uczestnicy wykazali się ogromnymi zdolnościami graficznymi i artystycznymi. Plac do gier, zgodnie z uzgodnieniami ze szkołą w Łynie zlokalizowano na boisku szkolnym, tak, aby uczniowie, którzy nie ćwiczą na w-f, mogli grać w gry planszowe, które rozwijają zdolności logicznego myślenia oraz radzenia sobie z porażką. Plac ze stołami do gier, wykonanymi dzięki pomocy wolontariusza, oficjalnie otworzono podczas Festiwalu Ziemniaka, w którym brały udział dzieci z 5 świetlic gminy Nidzica. Podczas festiwalu odbył się oczywiście turniej gry w gry planszowe. Dzięki realizacji projektu miejscowość Łyna zyskała miejsce gdzie ciekawie, aktywnie i kreatywnie można spędzić czas. Dzieci i młodzież chętnie korzysta z nowego miejsca nie tylko podczas zajęć świetlicowych, ale także wieczornych spotkań koleżeńskich.

 

Tytuł projektu: „Razem na START”
Okres realizacji: 01.06.2017-23.11.2017
Realizator: Stowarzyszenie „Razem dla Łupek”
Kwota dofinansowania: 4.300,00 zł

Projekt polegał na wzmocnieniu potencjału technologicznego Stowarzyszenia "Razem dla Łupek" polegającego na zakupie sprzętu i oprogramowania technologicznego oraz zamówieniu usługi księgowości w pierwszych miesiącach funkcjonowania organizacji. Zakup komputera wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym to podstawowe wyposażenie biura organizacji. Dysk NAS pozwala na wspólną i zdalną pracę nad przyszłymi projektami i inicjatywami przez członków stowarzyszenia. Program księgowy to także istotny element wzmacniający funkcjonowanie organizacji.

 

Tytuł projektu: „Bezpieczne kąpielisko”
Okres realizacji: 15.05.2017-15.09.2017
Realizator: Stowarzyszenie „Nasze Ruciane”
Kwota dofinansowania: 4.300,00 zł

Projekt polegał na wykonaniu prac użytecznych wzmacniających bezpieczeństwo plażowania nad Jeziorem Nidzkim (miejscem, które zostało przekazane przez Burmistrza MiG Ruciane-Nida naszemu stowarzyszeniu do użytkowania), tym samym nastąpiło wzmocnienie potencjału technicznego i zaplecza "młodej" organizacji. Przygotowanie miejsca w plenerze do przeprowadzenia warsztatów, np. artystycznych, głównie dla społeczności lokalnej, polepszył kontakt organizacji ze społecznością lokalną. Na plaży nasze stowarzyszenie będzie mogło organizować warsztaty z bezpieczeństwa, z ratownictwa, artystyczne, fotograficzne, warsztaty animacyjne. W celu podniesienia bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i dorosłych, wykonane zostało na plaży odgrodzenie miejsca do kąpieli od szlaku żeglugowego bojami oraz pływającym sznurem. Zostało wydzielone bezpieczne miejsca dla dzieci, a także wykonane betonowe obudowanie nabrzeża i zabezpieczone drewnianą konstrukcją. Na plaży umieszczone zostały też tablice z regulaminem korzystania i zasadami bezpieczeństwa na plaży.

 

Tytuł projektu: „AKTYWNIE - KREATYWNIE”
Okres realizacji: 15.05.2017-15.10.2017
Realizator: LEJDIS
Kwota dofinansowania: 1.500,00 zł


Projekt "Aktywnie - Kreatywnie" polegał na zorganizowaniu różnorodnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, skierowanych przede wszystkim do kobiet oraz do ich rodzin. Projekt rozpoczęliśmy od kampanii informacyjno-promującej. Informacje o projekcie zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy. Następnie zorganizowane zostało spotkanie inauguracyjno-integracyjne, gdzie przedstawiliśmy swoje propozycje oraz ustaliliśmy terminy zajęć i listę uczestników. Zajęcia fitness odbywały się dwa razy w tygodniu w Domu Kultury w Rucianem-Nidzie dla 15 osób od maja do czerwca oraz od września do października. W trakcie zajęć uczestniczki korzystały ze sprzętu sportowego tj. luster, mat, ciężarków. Poziom trudności ćwiczeń dostosowany był do wieku i możliwości uczestników. W zależności od potrzeb i zaawansowania uczestników wypożyczany był sprzęt sportowy, dzięki czemu zajęcia były bardziej urozmaicone. Od lipca do sierpnia organizowane były dwa razy w tygodniu półtoragodzinne Marsze Nordic-Walking w lasach okalających Ruciane-Nidę. Marsze Nordic-Walking prowadzone były  w okresach letnich, gdy przebywanie w zamkniętych pomieszczeniach jest uciążliwe, ze względu na wysokie temperatury. Odbyły się trzy rajdy rowerowe trasami rowerowymi gminy Ruciane-Nida: Pętla Nidzka, Pętla Bełdany, Pętla Wojnowska, po jednym w czerwcu, lipcu i sierpniu. Były to rajdy rowerowe, w których udział wzięły uczestniczki projektu wraz z rodzinami. W każdej wyprawie wzięło udział 30osób. Każdy rajd zakończony był ogniskiem z pieczonymi kiełbaskami. Uczestniczki róznież brały udział w spływach rzeką Krutynią na trasie Krutyń-Ukta i Ukta-Kamień.

 

Tytuł projektu: „Legendarne opowiadania”
Okres realizacji: 01.06.2017-30.11.2017
Realizator: Artystyczne Dusze z Mazurskich Lasów
Kwota dofinansowania: 5.000,00 zł


Głównym celem projektu było utworzenie międzypokoleniowego teatru we wsi Karpa oraz spisanie legend mazurskich, które są początkiem współpracy mieszkańców dla dobra wspólnego.  Projekt polegał na prowadzeniu warsztatów teatralnych, przygotowaniu sztuki teatralnej opowiadającej o tradycji i kulturze mazurskich wsi, promowaniu aktywności i integracji międzypokoleniowej, stworzeniu specjalnej oferty edukacyjnej dla młodych i seniorów oraz nowej formy inicjatywy lokalnej, odpowiadającej na potrzeby osób starszych mieszkających na terenie wsi Karpa. Projekt był swoistym inkubatorem tradycji regionu nastawionym na występy teatralne, muzyczne, literackie, rękodzielnicze, plastyczne i taneczne w formie wydarzeń kulturalnych. Na terenie wsi Karpa i okolicach są zabytkowe domy mieszkalne w stylu mazurskim, które mogą stanowić w naszym projekcie scenerię odgrywanych przedstawień teatralnych. W celu zdobywania nowych doświadczeń i propagowania dobrych praktyk, zorganizowany został wyjazd dla uczestników projektu do Teatru w Olsztynie, spotkanie z aktorami od "kuchni teatru", połączony z wizytą studyjną w Warmińsko-Mazurskim Uniwersytecie III Wieku. Następnie seniorzy wspólnie z młodzieżowymi animatorami przygotowali sztukę teatralną pt. „Jak się mieszka na Mazurach”, do której zostali zaproszeni młodzi i starzy mieszkańcy wsi Karpa, jak również turyści przebywający w naszych okolicach. Przygotowany został teatr otwarty dla wszystkich chętnych, którzy byli zainspirowani ciekawymi tekstami teatralnymi wcześniej przygotowanymi podczas warsztatów teatralnych. Została też przygotowana opowieść jako spis legend i bajek o tradycjach i kulturze Mazur, której autorami byli Seniorzy 60+ i zaproszona okoliczna młodzież.

 

 

Tytuł projektu: „Życie na street-cie, czyli wakacje na Chopina 7”
Okres realizacji: 02.07.2017-15.09.2017
Realizator: Ogród Społeczny "3krotka"
Kwota dofinansowania: 3.400,00 zł


Życie na street-cie, czyli wakacje na Chopina 7" to inaczej letni streetworking w naszej dzielnicy, czyli cykl stałych, codziennych animacyjnych zajęć ulicznych w czasie przerwy wakacyjnej, prowadzonych przez trzech pedagogów ulicy z kwalifikacjami oraz z umiejętnościami artystycznymi i sportowymi: instruktorkę kuglarstwa (pedagog cyrkowy), instruktora tańca współczesnego oraz instruktora sportowego (kolarstwo, sztuki walki). Wszyscy aktywnie działają w organizacjach pozarządowych w Mrągowie. Wspomagali ich w organizacji wspólnej aktywności: funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji (edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia z samoobrony i sztuk walki, pokazy sprzętu policyjnego), Komendy Powiatowej Straży Pożarnej (pokazy sprzętu) przedstawiciele Nadleśnictwa Mrągowo i Instytutu Hortiterapii (edukacja ekologiczna i zajęcia artystyczne) oraz Biblioteki Pedagogicznej (zajęcia z tzw. rzemiosł dawnych), a także Mrągowskiego Stowarzyszenie Rowerowego (pokazy kolarstwa miejskiego). W uliczne aktywności angażowani byli również rodzice, dzielnicowi zachęcali, kierowali i motywowali do dołączenia do zajęć szczególnie młodzież. Ważnym zwieńczeniem projektu była wspólna organizacja ulicznego zakończenia lata na naszej ulicy pod koniec sierpnia. Zorganizowany został wieczorny pokaz umiejętności artystyczno-sportowych z prezentację naszych służb bezpieczeństwa oraz poczęstunkiem dla zaproszonych rodziców, sąsiadów i gości z zewnątrz. Ostatni etap projektu to zebranie wszystkich materiałów audiowizualnych i stworzenie relacji medialnej z projektu.