,,Znasz li ten kraj’’

Nazwa realizatora : Kreatywne Czwartki

Czas trwania projektu : 30.08.2018 – 30.11.2018

Miejsce realizacji projektu :  Lidzbark Warmiński

Głównym celem projektu było promowanie kultury polskiej i ochrona dziedzictwa narodowego oraz budowanie tożsamości narodowej nie tylko poprzez naukę, ale także zabawę. Inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania historii kraju poprzez różne formy pracy.  Wzmacnianie poczucia identyfikacji z najbliższym otoczeniem  (patriotyzm lokalny).Celem projektu było również międzypokoleniowa integracja mieszkańców  biorących udział  w projekcie poprzez udział osób z różnych grup wiekowych. Ważne też było zaangażowanie różnych osób – mieszkańców miasta do projektu. 

Działania :

Z chwilą podpisania umowy ruszyła akcja promocyjna. Wywieszono plakaty w strategicznych punktach miasta, wolontariusze rozdawali ulotki z informacją o projekcie i o naporze na zajęcia kreatywne. W Gazecie Lidzbarskiej ukazała się notka informacyjna. Cały czas działał ,,marketing szeptany’’. Nieformalna Grupa ,,Kreatywne Czwartki ‘’ spotkała się 11 razy, gdzie tworzyła biżuterię koralikową w barwach narodowych. Wykorzystano następujące techniki : na dysku kumihimo, na krośnie, w siatce, na gumce, przy pomocy sznura tureckiego oraz sznura szydełkowo – koralikowego.

Odbyły się zajęcia muzyczno -  ruchowe pod hasłem ,,Małe co nieco na 11 listopada’’, gdzie dzieci uczyły się pieśni patriotycznych oraz tańców narodowych. W tych samych dniach odbyły się  warsztaty plastyczne  na których dzieci wykonały rozetkę – kotylion. Uczestnicy zajęć i warsztatów otrzymali  w prezencie bransoletkę  przyjaźni w kolorach patriotycznych zrobioną przez panie z ,,Kreatywnych Czwartków’’ . Odbyła się również lekcja historyczna  pt.,,Tysiąc lat orła polskiego’’. Uczniowie l zwiedzili również Warmińsko- Mazurską Izbę Historii w Lidzbarku warmińskim. W ramach projektu czytano przedszkolakom bajki o treściach patriotycznych oraz zaprezentowano teatrzyk kamishibai  (teatrzyk obrazkowy), a w nim ,,Legendę o Lechu, Czechu i Rusie’’. Na koniec projektu ukazała się informacja w prasie lokalnej podsumowująca całość prac ,,Gazeta  Lidzbarska oraz Biuletyn Lidzbarski)

Osiągnięte efekty i korzyści :

Działania projektowe poszerzyły  i przybliżyły wiedzę na temat patriotyzmu. Dzieci poprzez zabawę poznały barwy narodowe, ich symbolikę, nauczyły się podstawowych  kroków tańców narodowych, wspólnie śpiewały hymn i inne pieśni patriotyczne. Osoby dorosłe poprzez pracę w grupie nauczyły się większej otwartości, zintegrowały się tworząc silną grupę wsparcia dla siebie i dla innych. Osoby starsze zobaczyły, że nie trzeba bać się wyjść z domu, że wspólna praca w grupie daje większe efekty. Osoby zaangażowane  w realizację projektu poznały swój potencjał i siłę. Współpraca przy projekcie wzmocniła solidarność społeczności lokalnej i dała chęć  do zaangażowania się do innych przedsięwzięć.

Odbiorcy projektu:

Orientacyjna liczba uczestników projektu : 20

Liczba odbiorców projektu : 427

Partnerzy projektu : Księgarnia ,,Papirus’’ Anna Żelichowska, Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim oraz wolontariusze.

Kwota dotacji 4400,00zł

 

,,Gramy Niezbyt Zwyczajnie – działania teatru amatorskiego’’

 

Nazwa realizatora : Teatr Niezbyt Zwyczajny

Czas trwania projektu : 01.09.2018  - 30.11.2018

Miejsce realizacji projektu :  MOK Jeziorany

Celem projektu była integracja i włączanie w tworzenie poprzez wspólną realizacje spektaklu ,,Gramy niezbyt zwyczajnie” społeczności lokalnej z gminy Jeziorany. Tworzona sztuka stała się platformą, na której spotykali się rodowici mieszkańcy z turystami oraz  z osobami, które przeniosły się do gminy  z dużych miast. Członkowie grupy uczestniczący w cyklicznych próbach teatralnych,  mieli możliwość lepszego poznania się, zrozumienia, otwarcia na potrzeby drugiego człowieka, nawiązania przyjaźni. Wystawienie sztuki teatralnej przyniosło społeczności lokalnej dodatkową atrakcję, oderwanie od monotonii dnia codziennego, kontakt z kulturą. Duże zaangażowanie społeczności lokalnej pozwoliło odkryć nowe kompetencje społeczne (artystyczne, organizacyjne, techniczne). Połączenie we współdziałaniu zwiększyło empatię i poczucie jedności i dało możliwość na  lepsze poznanie siebie nawzajem.

Odbiorcy projektu:

Orientacyjna liczba uczestników projektu : 15

Liczba odbiorców projektu : 250

Kwota dofinansowania 2750, 00 zł

  

 

,,Naturalnie -  piękne! Czyli sztuka spod strzechy’’

Nazwa realizatora : Nieszablonowe Kobiety

Czas trwania projektu : 10.09.2018 – 30.11.2018

Miejsce realizacji projektu :  Gietrzwałd, Nowe Kawkowo, Wyszembork

Celem projektu było nabywanie nowych kompetencji, budowanie kapitału społecznego i poczucia własnej wartości, kształtowanie wrażliwości artystycznej, poszerzanie horyzontów poprzez kontakt ze sztuką, a także poprawa jakości życia mieszkańców warmińsko – mazurskich wsi poprzez pokazywanie aktywnych, twórczych form spędzania wolnego czasu.

W ramach  realizacji projektu zostały przeprowadzone 3 warsztaty  w 3 małych społecznościach wiejskich województwa warmińsko – mazurskiego. Wszystkie warsztaty opierały się o wykorzystanie naturalnych materiałów takich jak stare deski, drewno, kamienie, bawełna, juta, sznury, które można pozyskać  przy bardzo małym wkładzie finansowym. Na warsztatach zostało pokazane jak wyczarować rzeczy niezwykłe, piękne i użyteczne właściwie z każdego  przedmiotu. W każdej miejscowości odbyły  się warsztaty kreatywne, decoupage, transfer, malowanie na drewnie, warsztaty szycia dekoracji domowych.  Odbyły się również się mini wystawy prac uczestników.

 Rezultatem realizacji zadania był cykl 9 twórczych warsztatów (po 3 warsztaty w każdej miejscowości) z zakresu szycia dekoracji, technik decoupage, transfer oraz tworzenie ekologicznych mydełek dekoracyjnych. W każdym z 9 spotkań warsztatowych wzięły udział grupy liczące 10-20  osób, które zwiększyły  swoją aktywność kulturalną, świadomość artystyczną  i stopień ekspresji poprzez udział w warsztatach  i przygotowaniu wystawy. Efektem realizacji projektu było zdobycie w sposób aktywny, ciekawy i innowacyjny nowej wiedzy, doświadczeń i umiejętności, sprawdzenie swoich sił na polu artystycznym, współtworzenie lokalnego wydarzenia kulturalnego jakim była mini wystawa prac powstałych podczas projektu. Uczestnicy mieli możliwość doświadczania własnych sukcesów, co jest niezmiernie ważne w tak małym i biednym środowisku wiejskim. Dzieci zostały odciągnięte od ekranów, miały możliwość spędzić czas poza murami szkolnymi i rówieśnikami, a także z członkami rodziny.

Odbiorcy projektu:

Orientacyjna liczba uczestników projektu : 66

Liczba odbiorców projektu : 60

Odbiorcami zadania były głównie wiejskie dzieci i młodzież w wieku  9 – 17 lat .

Kwota dotacji 4590,00zł

   

,,Smyk jest gotowy na ruch drogowy’’

Nazwa realizatora : Grupa nieformalna

Czas trwania projektu : 01.09.2018 – 30.11.2018

Miejsce realizacji projektu :  Lubawa

Celem projektu było przygotowanie ok. 300 dzieci do bezpiecznego zgodnego z przepisami poruszania się w ruchu drogowym. Dzięki udziałowi w projekcie, uczestnicy mieli szansę na zapoznanie się  z przepisami ruchu drogowego przekazanymi w dostępny, przyjazny dla grupy wiekowej sposób oraz na świadome zwiększenie  własnego bezpieczeństwa drogowego, a tym samym – zwiększenie ochrony własnego zdrowia i życia, będącego najcenniejszym dobrem wspólnym , którego dotyczył projekt.

W ramach projektu pt. ,, Smyk jest gotowy na ruch drogowy’’ przygotowano i przeprowadzono cykl 30 zajęć edukacyjno – informacyjnych, mających na celu zapoznanie 300 dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) z terenu  Miasta i Gminy Lubawa z przepisami ruchu drogowego, przekazanymi w dostępny, przyjazny dla grupy wiekowej sposób . W trakcie zajęć  każde dziecko pełniło jakąś rolę (pieszy, rowerzysta, kierowca, policjant itp.) odgrywając różne scenki drogowe, co jeszcze bardziej w skuteczny sposób  przyczyniło się do utrwalenia przekazanej w trakcie zajęć wiedzy. Dodatkowo prestiżu przedsięwzięciu dodała obecność policjanta, który  przybliżył tajniki swojej pracy,  jak również przedstawiciela  stowarzyszenia Lubawski Klub Rajdowy. Kierowca rajdowy opowiedział o sporcie samochodowym, pokazał różnice pomiędzy  poruszaniem się w ruchu drogowym  i na zawodach rajdowych .

Realizacja projektu przyniosła następujące korzyści :

1.       Przygotowanie ponad 300 dzieci w wieku przedszkolnym, pieszych, rowerzystów i przyszłych kierowców do uczestnictwa w ruchu drogowym, przybliżenie zasad ruchu drogowego.

2.       Wyedukowanie pokolenia przyszłych kierowców, którym od dziecka nieobca będzie kultura zachowania na drodze.

3.       Zaangażowanie lokalnej społeczności, wolontariuszy, dzieci i ich rodziców/opiekunów, w działania związane z projektem, zmierzające do osiągnięcia celów  wskazanych w projekcie.

4.       Integracja lokalnych placówek oświatowych, instytucji publicznych, stowarzyszeń  oraz prywatnych firm wspierających przedsięwzięcie, w celu osiągnięcia wspólnego rezultatu jakim jest edukacji dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie uczestnictwa w ruchu drogowym.

5.       Zdobycie przez realizatorów zadania doświadczenia niezbędnego do powtarzania podobnych przedsięwzięć w przyszłości, z korzyścią dla lokalnej społeczności w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców MiG Lubawa.

Odbiorcy projektu:

Orientacyjna liczba uczestników projektu : 15

Liczba odbiorców projektu : 300

Partnerzy projektu :

Usługi dzierżawne Grzegorz Kowalkowski,  Lubawski Klub Rajdowy, wolontariusze

Kwota dofinansowania : 5000 zł


,, Trzy w jednym… miejscu ‘’

Nazwa realizatora : Trojaki

Czas trwania projektu : 20.08.2018  - 30.11.2018

Miejsce realizacji projektu :  Dobre Miasto

Głównym celem projektu była bezpłatna możliwość skorzystania z nowych działań skierowanych do dzieci i młodzieży , które z przyczyn finansowych mają ograniczony dostęp do zajęć odpłatnych. Innymi ważnymi celami działania była integracja dzieci i młodzieży mieszkających na wsi i w mieście , upowszechnianie czynnego spędzania wolnego czasu, przełamanie bariery miasto – wieś. Ważnym celem zadania był również rozwój innowacyjnego myślenia i kreatywność u dzieci i młodzieży oraz wspieranie lokalnych inicjatyw.

Działania zrealizowane w ramach projektu:

Były prowadzone zajęcia dla dzieci i młodzieży takie jak: zajęcia z druku 3D, cheerleading, capoeira.

Zajęcia z druku 3D cieszyły się dużym zainteresowaniem , dzieci poznały podstawy programowania druku, budowę drukarki oraz instrukcję obsługi. Cheerleading  była grupą najbardziej obleganą przez uczestniczki. Na te zajęcia uczęszczały najmłodsze dzieci w wieku 5 – 7 lat ( 37 osób )

Rezultaty  projektu:

-  pogłębiona wiedza na temat nowinek informatycznych przez dzieci i młodzież biorących udział w warsztatach programowania 3D,

- skorzystanie z najnowszej technologii informatycznej,

- praca na najnowszym sprzęcie komputerowym – drukarka 3D,

- rozszerzona wiedza z zakresu programowania komputerowego,

- nauczenie tańca z elementami akrobatyk,

- nauczenie sztuki walki połączonej z tańcem,

- rozwinięta kreatywność  u dzieci i młodzieży w nowych dziedzinach,

- praca w grupie,

- zintegrowanie dzieci i młodzieży,

- zintegrowanie dzieci i młodzieży ze wsi z dziećmi z miasta,

- rozwinięte innowacyjne myślenie u uczestników działań,

- bezpłatny udział w zorganizowanych warsztatach,

- rozwinięcie zainteresowań,

- udział w cieszących się największym powodzeniem grupach twórczych,

- wymiana doświadczeń,

- rozwój osobisty u uczestników projektu,

 Odbiorcy projektu:

Orientacyjna liczba uczestników projektu : 54

Liczba odbiorców projektu : 54

Partnerzy w projekcie

Partnerami  projektu byli: Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Dobrym Mieście oraz wolontariusze.

Kwota dofinansowania:  4680,00 zł

,,Literatura i kultura w Oranżerii – Jesienna zaduma’’

Nazwa realizatora : Miłośnicy literatury i kultury działająca przy Stowarzyszeniu  Kobiet ,, Miej Marzenia’’

Czas trwania projektu : 03.09.2018 – 30.112018

Miejsce realizacji projektu :  Lidzbark Warmiński

Cel główny projektu – promocja i ukazanie potencjału literatury jako głównego motoru twórczego w innych dziedzinach sztuki został osiągnięty w pełnym wymiarze. Stworzono możliwość spotkań z książką. Stworzono możliwości spotkań z książką  różnym grupom wiekowym w twórczej przestrzeni. Odbiorcy  współtworzyli wydarzenia. Realizacja projektu  spowodowała wzrost  aktywności społecznej mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego i okolic. Wspólne działania pozwoliły na budowanie i zacieśnianie więzi lokalnych, a także integrację  międzypokoleniową i społeczną osób wykluczonych. Uczestnicy podnieśli  kompetencje w zakresie umiejętności społecznych -  współpracy w grupie, systematyczności, autoprezentacji, wywiązywanie się z pozostawionych zadań , rzetelności. Realizatorzy podnieśli swoją znajomość środowiska oraz kompetencje we współpracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Podjęto działania, które  podzielono na cztery bloki tematyczne : plastyka, muzyka, teatr, literatura w przestrzeni użytkowej.

Rezultaty działań :

·         Spotkania inauguracyjne – 1

·         Spotkania autorskie – 2

·         Salon literacki – 2

·         Warsztaty ilustracji – 3

·         Warsztaty  grafiki komputerowej – 1

·         Warsztaty ruchu i ekspresji scenicznej – 1

·         Wystawy/ekspozycje

·         Oprowadzanie kuratorskie – 7

·         Wystawa wielkoformatowe tablice ekspozycyjne 70 x 100 – 22szt.

·         Plakaty -100szt. , zaproszenia -500szt., śpiewniki -50szt.

Poprzez udział w projekcie  mieszkańcy regionu mieli możliwości  skorzystania z niedostępnych na co dzień dóbr kulturalnych. Uczestniczyli w wydarzeniach w pięknych  zabytkowych wnętrzach Oranżerii Kultury. Wzrósł poziom wrażliwości estetycznej , docenienie znaczenia ilustracji książkowych. Poprzez udział w warsztatach uczestnicy nabyli nowe umiejętności. Podwyższyła się ich samoocena, wzrosło poczucie własnej wartości . Osoby z grup defaworyzowanych zintegrowały się  z lokalną społecznością. Poprawiła się jakość życia wśród uczestników projektu. Poszerzyły się kontakty międzyludzkie. Wspólna praca w trakcie warsztatów ilustratorskich , poezji śpiewanej czy sztuk użytkowych zacieśniła więzi społeczne. Odbiorcy mieli możliwość uczestnictwa w nowych imprezach, które wpisały się  do kalendarza wydarzeń miejskich.

 Odbiorcy projektu:

Orientacyjna liczba uczestników projektu : 580

Kwota dofinansowania : 4950,00 zł