2/EL/2019

Tytuł: Koński Park dla Wszystkich czyli zagospodarowanie starodrzewu dla potrzeb rekreacji i rehabilitacji

Grupa nieformalna: Grupa Działaczy i Przyjaciół Fundacji
Organizacja pozarządowa: Fundacja Leczenia Dzieci Niepełnosprawnych Hipoterapią "Końskie Zdrowie" w Elblągu

Wartość projektu: 6 420,00

Kwota dotacji: 5 000,00

Opis projektu: Projekt realizowany przez Grupę Działaczy i Przyjaciół Fundacji polegał na zagospodarowaniu parku na terenie Fundacji Końskie Zdrowie w Elblągu.  Wytyczone zostały ścieżki dla hipoterapii oraz specjalne strefy relaksu wśród drzew. Powstał także ogólnodostępny taras z widokiem na parkur a nawet miasto Elbląg. Obserwowanie przyrody z końskiego grzbietu to ważny aspekt tej formy aktywności a uatrakcyjnienie trasy prowadzonego konia podczas zajęć hipoterapii daje dodatkowe stymulanty rehabilitacyjne. Park zaprasza w swe progi przez cały rok i służy dobru wspólnemu lokalnej społeczności.